Om oss

Wireca AB är ett fristående och från leverantörer oberoende konsultföretag med huvudverksamhet inom områden som:

Organisationsutveckling
Personalplanering samt bemanningsoptimering
Säkerhetsfrågor
Ledar- och medarbetarutveckling

 

Arbetsformer
Wireca AB:s personal arbetar i stor utsträckning på plats hos kunden, tillsammans med kundens egen personal, för att tillvarata viktig know-how inom den egna verksamheten. Genom datainsamling, intervjuer och seminarier analyseras verksamheten enligt arbetsmodeller som utvecklats utifrån mångårig erfarenhet.

Vi som jobbar här

Våra uppdrag bygger på ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och med de i processen berörda personerna.
Det innebär att vi tar del av känslig information både på det personliga, på det affärsmässiga och på det företagsmässiga planet - information som alltid behandlas med sträng sekretess.

Våra insatser sträcker sig genom alla faser i ett projekt - från företagsanalys och idéstudie till implementering samt genomförande av tjänster och produkter. Vi sätter fokus på följande steg:

Ledningsstöd
• Strategier
• Förändringsprocesser
• Projektinitiering 
• Projektledning

Analyser och genomförande
• Verksamhetsanalys
• Organisationsdesign
• Projektplaner

Projektledning
• Initiering
• Genomförande
• Uppföljning

Affärsidé

Wireca AB är på marknaden för att kraftfullt stärka våra kunders långsiktiga lönsamhet. Som partner inom organisation, säkerhet och personalområdet skall Wireca AB leverera effektiva och kvalitativt starka tjänster samt produkter som får kunden och dess medarbetare att göra lönsammare affärer.

Kundvärdet
Kundvärdet i Wireca:s tjänster och produkter är en kraftfull och bestående värdeökning, via anpassade tjänster och produkter som skapar stärkt lönsamhet omgående samt mervärden hos våra kunder.

Payoff inom 1 år
Wireca:s tjänster och produkter ska alltid inom högst 1 år ge gedigen ”payoff” för Kunden.
 

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Innovativt tänkande.