Arbetsformer

Wireca ABs personal arbetar i stor utsträckning på plats hos kunden, tillsammans med kundens egen personal, för att tillvarata viktig know-how inom den egna verksamheten. Genom datainsamling, intervjuer och seminarier analyseras verksamheten enligt arbetsmodeller som utvecklats utifrån mångårig erfarenhet. 

 

Exempel på uppdrag

 • Organisationseffektivitet
 • Ledarutveckling och coaching
 • Utbildning / Träning
 • Varumärkesutveckling
 • Rekrytering
 • Talent management (strategisk kompetensförsörjning)
 • Bemanningsplanering
 • Praktisk arbetsrätt
 • Säkerhetsanalyser
 • Svinnjakt
 • Ledar- och medarbetaranalyser
 • Affärs- och strategiutveckling