Välkommen

Ett företag behöver ständigt utveckla och anpassa sin organisation och medarbetare till ändrade marknadsförutsättningar för att bli ännu bättre och attraktivare. Wireca AB är på marknaden för att kraftfullt stärka våra kunders långsiktiga lönsamhet. Som partner skall vi leverera effektiva och kvalitativt starka tjänster samt produkter som får kunden och dess medarbetare att göra lönsammare affärer.

Wireca AB är ett fristående och från leverantörer oberoende konsultföretag med huvudverksamhet inom områden som:

  • Företags- och organisationsutveckling
  • Personalplanering samt bemanningsoptimering
  • Personaladministration
  • Ledar- och medarbetarutveckling
  • Säkerhet