Human Guide

Företag och organisationer måste löpande utveckla sig för att möta Kundernas förväntningar på bästa sätt. Medarbetar- och ledaragerandet är avgörande för att vara framgångsrik, att få svar på bl.a. följande frågeställningar är självklart viktigt i ett utvecklingsarbete;

Ledar, medarbetar, team och företagsperspektiv
• Hur bör personligheten vara för att sköta jobbet X på ett bra sätt?
• Hur kan vi bäst attrahera någon, som passar för jobbet X?
• Hur kan vi stämma av med jobbreferenser på ett smartare sätt?
• Om vi vill beskriva vår företagskultur eller varumärke enkelt - vårt DNA, hur kan vi göra det?
• Hur kan jag coacha medarbetare X på ett bra sätt?
• Hur kan jag hantera konflikten mellan X och Y?
• Vem passar bäst för den uppgiften?
• Hur kan vi bemanna på bästa sätt och få en bra start?
• Hur hanterar vi konflikter?
• Hur kan vi få tips om hur vi bör samverka med olika individer?

När Du skall genomföra ett HumanGuide test så erhåller Du detaljerad information om testkoder m.m. via e-mail från Wireca AB. Du kan även kontakta henrik.olsson@wireca.se

Det är din personal som gör den stora skillnaden. Det är deras attityd och kompetens som avgör om ert företag går bra eller dåligt. Kan ni leda er personal i rätt riktning? Kan ni ge dem den motivation som de behöver?